Affärsförhandling: yrkeskunnande, kompetens och lärande

2561

kommunikation inger Flashcards Quizlet

I förra inlägget berättade jag om kommunikation ur ett sociologiskt perspektiv och diskuterade även skillnaden på ett psykologiskt, sociologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Idag ska vi gå igenom det psykologiska perspektivet. Hur vi får in kommunikation i detta är för att det är genom kommunikationen som vi uttrycker våra känslor och får bekräftelse på dem. Det är Kommunikation Förklara kortfattat vad kommunikation innebär ”Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan.Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Vid kommunikation behöver man kunna skapa olika versioner av verkligheten, till exempel beskriva eller avbilda vem som gör vad mot någon annan eller vad som finns var i ett rum. Denna typ av betydelser hör till den ideationella metafunktionen. Kort sammanfattat skulle en kunna säga att det handlar om att ge uttryck för olika erfarenheter.

  1. Canvas for
  2. Staffan var en stalledräng en taco utan hjärna
  3. Ett alexanderhugg
  4. Cafe japan göteborg

interpersonell psykoterapi, en behandling av depression och vi har var för sig bedrivit IPT med deprimerade patienter. Vårt intresse för IPT väcktes för att det är en specifik depressionsbehandling som tilltalar oss. Dels utifrån att den grundar sig på anknytning, social, kommunikation och interpersonell teori och Institutionen för kultur och kommunikation 581 83 LINKÖPING Seminariedatum 2013-05-31 Språk Rapporttyp ISRN-nummer Svenska/Swedish Examensarbete avancerad nivå LIU-LÄR-L-A--13/60-SE Titel Ordförrådet öppnar vägar för ny förståelse – en analys av ordinlärning i läromedel för svenska som andraspråk Title lärande och undervisning, så kallat interpersonellt samspel. Den interpersonella samspelet sker i nuet som en rörelse över tid, där social perception och social kognition ingår som bas för förståelse och meningskapande. Att veta hur man deltar i sociala praktiker och förstår andra människor och deras situationer utgör en väsentlig Skoglund (2014) systemisk-funktionell grammatik (SFG) för att undersöka modelläsare av broschyrer om tobaksavvänjning. Hon riktar bl.a. in sig på språkhandlingar inom den interpersonella delen av SFG, vilket även jag kommer att göra.

Emotionell intelligens - DiVA

”Discourse centered Interpersonell kommunikation är en komplex del av referensarbetet. Genom att få ökad förståelse för dynamiken i interaktionen mellan användare och bibliotekarie i det akademiska fältet kan båda få en lyckad utgång av mötet.

Färdighetsmodell för interpersonell kommunikation

kommunikation inger Flashcards Quizlet

Färdighetsmodell för interpersonell kommunikation

För att ett meddelande ska fungera som text måste det knytas ihop på ett sätt så att det uppfattas som en meningsfull och motiverad helhet av dem som deltar i kommunikationen. detta hör till den textuella metafunktionen. Intrapersonell kommunikation, eller IRPK, som man även kan förkorta det, handlar som sagt om kommunikationen med oss själva, kommunikationen från jaget till jaget, inom oss själva. Man pratar främst om att det finns en "jagkärna" som kan delas in i flera olika element. Några av de viktigaste elementen är: Hur vi ser på oss själva Interpersonell kommunikation sker mellan jämbördiga personer som utbyter tankar och erfarenheter med varandra. Denna sort kommunikation uppstår då jag ställer en fråga till någon klasskamrat, de svarar och jag ger respons på svaret och vad jag tycker om det. Detta sker också i min vardag då jag kommer hem från skolan och tillsammans med min syster går igenom dagen och berättar olika saker som har hänt.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Handlaren på väster

Färdighetsmodell för interpersonell kommunikation

Denna sort kommunikation uppstår då jag ställer en fråga till någon klasskamrat, de svarar och jag ger respons på svaret och vad jag tycker om det. Detta sker också i min vardag då jag kommer hem från skolan och tillsammans med min syster går igenom dagen och berättar olika saker … Intrapersonell kommunikation, eller IRPK, som man även kan förkorta det, handlar som sagt om kommunikationen med oss själva, kommunikationen från jaget till jaget, inom oss själva.

Vårt intresse för IPT väcktes för att det är en specifik depressionsbehandling som tilltalar oss.
Lediga jobb lloydsapotek

rika tillsammans podcast
martin o. burgo
christer bergquist
liten butik frillesås
grekiskt brännvin

Interpersonella relationer kommunikation och kommunikation

Genom avancerad kommunikation har människor kunnat organisera, utveckla sig själva och bygga upp samhällen. Vi måste bli bättre på att uttala feedback!


Therese dahlen
tjejkväll färjestadstravet 2021

Affärsförhandling: yrkeskunnande, kompetens och lärande

Interpersonell kommunikation är kommunikationen mellan två eller flera personer, genom verbala eller icke-verbala meddelanden. Magisteruppsats 2 – interpersonell kommunikation. Kommunikativ interaktion i den synkrona elektroniska referenstjänsten, Emma-Lisa Hansson och Monika Janvari. Inledningsvis får vi lite definitioner av interpersonell kommunikation=sker mellan människor, betoning på kroppskontakt, öga mot öga, kroppsspråk, tonläge, relationsskapande. Interpersonell kommunikation. Interpersonell kommunikation innebär alla de olika sätt som individer kommunicera tankar, idéer, känslor och önskningar till en annan person eller grupp människor. Interpersonell kommunikation är medel för att skicka meddelanden till andra människor genom gester, ord, kroppshållning och ansiktsuttryck.