938

46. 50. 65.5. 1. 0.6. 2.2.

  1. Ar man ledig annandag pask
  2. Merkantilismo kahulugan
  3. Herpes i svalget
  4. Malus bonus comment ca marche

1302 32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön. 1302 39 00 – – Andra slag. ex 1702 60 95 – – Bredbar sirap och sirap för framställning av ”rinse appelstroop” 2102 10 – Aktiv jäst. ex 2102 20 – – Inaktiv jäst Enligt WTO:s databas över MGN-tullsatser och förmånstullar (13) uppgick emellertid importtullen i Kina för HS-undernummer 2207 10 till 5 % under 2009, ökade därefter till 40 % och minskade igen till 8 % under 2017. Den importtullsats som är tillämplig på HS-undernummer 2207 20 i Kina var 80 % från och med 2006 och minskade till 30 % Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport.

Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol. Blankett. Ansökan om dispens från Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit.

Kn-nr 2207

Kn-nr 2207

Etylalkohol (6 §). KN-nr 2207 och 2208.

0.23.
What does pmc

Kn-nr 2207

250. 2428 490. LOHER VARIO 1PS4 and 1PS5 motors.

6 §1 Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alko- holhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och … Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en. alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hän-förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent.
Bactiguard holding ab

byggnadssnickare på engelska
industrial economics degree
bvc trollbacken
patrycja expanderamera
arbetsförmedlingen helsingborg södergatan 39
jourcentral hisingen
johan mellgren

6 §1 Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alko- holhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och … Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en. alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hän-förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent.


Stänga av airbag barnstol
telefonkonferens nu

6,35. +/- 0,75. +/- 0,50.