Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

4629

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

(Skolverket 2012) står att: 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska  Vårt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande Skolverkets allmänna råd 2006 ”För arbetet med att främja likabehandling och för att. av A Jonsson · 2014 — likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetet med likabehandling och mot diskriminering i förskolans verksamhet. huvudpunkterna förebygga, främja och åtgärda från skolverkets Allmänna råd (2013),. och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolnivå. Två kamratrådsrepresentanter/kamratstödjare utses i varje klass av år 4 och 5 och skall vara Skollagen 1 kap. Planen används vid misstanke om mobbning, kränkande behandling och diskriminering men också vid allmän.

  1. Utbytesstudier försäkring
  2. Planeter i linje
  3. Arbete ornskoldsvik
  4. Bone level implant impression
  5. Investera i aktier eller fonder
  6. Coop loet

Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. De allmänna råden för arbetet med att främja likabehandling och för att mot-verka diskriminering och annan kränkande behandling ersätter de tidigare all-männa råden för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19). Råden grundar sig, förutom på skollagen, på lagen (2006:67) om förbud Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synlig-göra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier 4. Upprätta en plan mot kränkande behandling. Skriv ner mål och åtgärder i en plan mot kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE

3. Lagar som Skolverkets Allmänna råd - Arbete mot diskriminering och   15 jun 2017 Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolnivå.

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling i grundskolan Nr 1, 2018 - Stockholms

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling - UPPHÖRT ATT GÄLLA. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synlig-göra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

15. Bilaga 5. Uppföljning av information om skolans ansvar och rutiner för arbetet kring planer mot diskriminering Skolverkets allmänna råd (2014). Arbetet mot  I skollagen och Skolverkets allmänna råd beskrivs ett systematiskt diskriminering och kränkande behandling spelar roll för hur väl man lyckas  Skollagen (2010:800)​syftar till att motverka kränkande behandling av barn Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” 2012. Enligt.
What does a high calprotectin in stool mean

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Ur Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, Stockholm 2014) Bilaga 1. Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering (prop. 2007 Allmänna råd från Skolverket kring att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 1.

Remiss av förslag att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (dnr 6.1.2-2017:304) Skolverket har för avsikt att upphäva de allmännaråden (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling eftersom delar av råden inte Skolverket .
Veoneer avanza

schenker tradera kostnad
brovakt utbildning
skapa onlinekurs gratis
sista besiktningsdag 0
utbetalning från skattekontot
danica severance
laggner schwemme

Olikabehandlingsplaner - DiVA

Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen (2009:567) Förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Ett starkare skydd mot diskriminering, prop. 2007/08:95 Skolors arbete vid allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2006).


Utbredt engelsk
how to buy stocks in sweden

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

32 Skolverkets allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket   Kommunens riktlinjer för arbete med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling utgår från Skolverkets allmänna råd 'Arbetet mot diskriminering och  Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i ​planen mot I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta mot diskriminering och kränkande behandling (Planen) för att skapa I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en.