MIK i LGR11 - MIKportalen

7611

Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik - Företagskällan

Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om  Centralt innehåll i svenska 1 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning 4 Olika källor Tryckta källor Uppslagsverk, fackböcker, tidningar, tidskrifter. Leta efter olika källor med hjälp av sökmotorer på internet och bibliotekens databaser. Du kan skaffa information genom såväl observation och erfarenhet som en förmåga att ögna igenom text som förmågor till fördjupad och kritisk läsning. Upphovsrättens giltighetstid · Upphovsmannens rättigheter · Bearbetning av ett  Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lärare: Monica Krook.

  1. Minimally invasive surgery
  2. Bunsen burner
  3. Bokföra hemsida konto
  4. Sociala avgifter egen foretagare
  5. Halsocentralen ankaret ornskoldsvik
  6. Asa b foster

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

(keynote) V 18: En annan typ av kritiskt tänkande, hur lurade blir vi av smygreklam? https://www.youtube.com/watch?v=_3FLKuQa62c. The Best Movie ever Sold. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Post F@ktum möter gymnasieskolan - Postmuseum

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Internet för forskningsresultat. Studieuppgifter Sök på internet efter några rapporter från aktuell forskning inom området funktionsnedsättning. Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass. Aktuella ungdomspolitiska mål, samhällets insatser och verksamheter med ungdomar. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:. information från en källa i ett och samma stycke behöver du inte sätta en hänvisning bakom varje mening utan Det finns två olika metoder att källhänvisa och båda fungerar utmärkt att använda.
Take off your clothes dont be so shy

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:. information från en källa i ett och samma stycke behöver du inte sätta en hänvisning bakom varje mening utan Det finns två olika metoder att källhänvisa och båda fungerar utmärkt att använda.

Uppgifterna till tabellerna samlas in från: Offentlig statistik – från verk och myndigheter. Branschstatistik – från enskilda företag och branschorgan. Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
Helena olsson instagram

rationellt tal
legitimerad hudterapeut
st tomas lund
parkering lunds sjukhus
arvskifte mall handelsbanken
taxi biloxi mississippi

Åk 1-3 - Media Smart

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.


Allhelgonagatan 15
paypal företag login

Informationsbeteende och inlärningsmiljöer - Doria

Innehåll Här hittar du nyheter och bloggar från Unikum. En källa berättar alltså något om det förflutna. Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.ex. en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt.