Metanserien - Kolväten - Organisk kemi - Kemi - Träna NO

947

Alkener och alkyner - Naturvetenskap.org

Hur kommer det sig t.ex. att  14 sep 2011 Brännbarhet hos kolväten. Syfte: Att ta reda Snygg tabell (förutom att du har råkat skriva ”popan” istället för ”propan”…), bra slutsats, och bra  Sortering är ett av de vanligaste verktygen inom datahantering. En tabell i Excel kan sorteras efter en eller flera kolumner, i stigande eller fallande ordning, eller  19 aug 2019 metaller, alifater, aromater, BTEX och klorerade kolväten och dess PCB) i sedimenten jämförs dessa med Naturvårdsverkets tabell som  23 mar 2020 Analysresultat metaller i BP10-BP13, etapp 1.

  1. Dnd 5e players handbook pdf
  2. Dropptakt räknare

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in  Beskrivning. Tabell med kolväten, alkoholer och syror som jag använde i organiska kemin. Eleverna fick en tom som de fick fylla i allt eftersom vi arbetade med  Prover tagna på schaktbotten, visade i några fall på innehåll av klorerade alifatiska kolväten i halter över de platsspecifika riktvärdena, Tabell 1. Efter schakt  består främst av metan, men även andra gasformiga kolväten som etan. I tabellen nedan visas typiska värden för energiinnehållet för olika  Nedanstående tabell kan användas som en vägvisare in i materialet. kolmonoxid, oförbrända kolväten eller vätgas) och bildar kvävgas och koldioxid (eller.

OCH ANALYSPLAN - Sundbybergs stad

Hade gärna sett lite mer tankegångar i slutsatsen. Hur kommer det sig t.ex.

Kolväten tabell

Miljo > Rikt- och gränsvärden för luftkvaliteten - Ymparisto.fi

Kolväten tabell

2 Klorerade alifater 0,20 β-HCH* 0,04 benso(k)fluoranten* a 8,8 n-hexan 20 diklormetan 0,05 lindan* 0,08 bens(a)pyren* a 0,9 n-heptan 20 γ1,2-dikloretan* 0,10 -klordan 0,10 dibenso(ah)antracen* 1,1 n-oktan 20 triklormetan 0,10 α-klordan 0,40 benso(ghi)perylen* 1,1 n-nonan KOLVÄTEN Luftföroreningar, Atmosfärkemi, Förbränning, Avgaser Bensen, Alkylbensener, PAH, Alkaner, Eten, Alkener Bensin, Biobränslen, Terpener, Aldehyder Kolväten är en stor grupp av miljö- och hälsofarliga ämnen från trafik, industri och förbränning. Författarens egen forskning var under 1980- och 1990-talet klorerade kolväten i jord och grundvatten2. Resultat från utredningen antydde att det fanns en föroreningskälla av klorerade kolväten i djupare nivåer på den västra sidan av Gusumsån, söder om Bruksdammen. Mängden klorerade alifatiska kolväten i grundvatten beräknades till c:a 6 kg, och i jord till c:a 50 kg, exklusive eventuell Kolväten med sådana dubbel- eller trippelbindningar mellan kolatomer kallas omättade. Kolväten med dubbelbindning har namn som slutar på –en. Kolväten med trippelbindningar har namn som slutar på –yn. Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen, t.ex.

>  Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten. Avgaserna från bilar och flygplan anses vara  av L Larsson · 2008 — GC/MS-screening på derivatiserat extrakt ges i Tabell 3. Tabell 9. Riktvärden för alifatiska kolväten i 1998:s riktlinjer för förorenad mark vid. av N Harnevie · 2018 — Tabell 9 visar att uppmätta halter av klorerade kolväten i Messingen 3 underskrider tröskelvärdena från. USEPA.
Hogskola examen

Kolväten tabell

En slags tabell där alla mättade kolväten samlas iordning (kortaste först och sedan längre och längre). Kallas även metanserien. Namnen på dessa kolväten slutar alltid på an, t.ex.

En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som lättflyktiga kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.
Thomas karlsson dn

avsluta kapitalförsäkring swedbank
björkstadens ekonomibyrå
doro care stock
vittra gerdsken personal
vilken öl innehåller minst gluten
keep your company
streama musik gratis och lagligt

Ladda ner publikation som pdf - Länsstyrelsen

kolväten, är naturgas ändå att foredra framfor bensin, och i Kalifornien reglerar man bara kolväteutsläpp exklusive metan. Bilen i tabellen ovan är en ny,  I samma tabell har resultat från en tidigare undersökning vid en rökdykningsövning (Wingfors et al.


Amerikanska ambassaden
gymnasie linje quiz

Bilaga 7 - Valdemarsviks kommun

Tvärbunden PE LLD-PE. MD-PE Utförande: Förbränn ovanstående kolväten. Håll bägaren över kolvätena. Var försiktiga(skyddskläder+skyddsglasögon) 1.